miesięczne archiwum

Maj 2013

9+9=18

6. maja minął nasz wspólny dziewiąty miesiąc z Gabi. Licząc 9 miesięcy, kiedy Gabi była jeszcze w brzuchu trzeba…