Cukrzyca ciążowa – moja rozmowa o cukrzycy w ciąży z dietetykiem

 

Cukrzyca ciążowa – ta informacja spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie wiedziałam na ten temat absolutnie nic. Owszem od czasu do czasu obiło mi się o uszy, że ktoś cukrzycę w ciąży miał, ale że padnie na mnie? Nigdy nie przypuszczałam, że dosięgnie również mnie. A okazało się, że jestem nawet w grupie ryzyka – chociaż nigdy tak o sobie nie myślałam.

 

 

 

Spis treści

BADANIA WSPÓŁCZESNEJ DIETETYKI

Cukrzyca ciążowa, cukrzyca ciężarnych (ang. Gestational Diabetes Mellitus, GDM) stanowi najczęściej występujące zaburzenie metabolizmu węglowodanów, tuż obok cukrzycy typu 1 (T1D) oraz cukrzycy typu 2 (T2D). Jest stanem nietolerancji węglowodanów prowadzącym do hiperglikemii (wzrost stężenia glukozy we krwi powyżej górnej granicy normy) o różnym nasileniu, który pojawia się lub zostaje po raz pierwszy rozpoznany w czasie ciąży.

 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Nie ma dokładnych danych epidemiologicznych dotyczących rozpowszechnienia cukrzycy ciążowej. Jej częstość występowania szacuje się na 3–20%. Wystąpienie cukrzycy ciążowej jest związane z podwyższonym ryzykiem pojawienia się powikłań zarówno u matki, jak i dziecka. U matki najczęstszym powikłaniem, które może pojawić się w przyszłości, jest wystąpienie T2D. Szacuje się, że w czasie 5–10 lat po porodzie u co 2 kobiety z przebytą GDM rozwija się nietolerancja węglowodanów lub jawna cukrzyca. Badania przeprowadzone w ośrodku poznańskim wykazały, że w ciągu sześciu lat po przebyciu GDM 56,2% spośród 153 przebadanych pacjentek miało rozpoznaną nietolerancję węglowodanów lub cukrzycę. Duża metaanaliza wykazała, że ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u kobiet po przebytej GDM jest 7-krotnie wyższe niż u kobiet z normoglikemią w czasie ciąży. Innymi matczynymi powikłaniami GDM są: nadciśnienie tętnicze i stan przedrzucawkowy, wielowodzie, cięcie cesarskie, poród przedwczesny. Należy również zwrócić uwagę na to, że przebyta cukrzyca ciążowa jest jednym z głównych czynników ryzyka dla rozwoju chorób sercowo-naczyniowych wymienianych wśród otyłości, hipercholesterolemii, palenia tytoniu czy nadciśnienia tętniczego.

 

 

POWIKŁANIA CUKRZYCY CIĄŻOWEJ

Do najczęstszych powikłań cukrzycy ciążowej dotyczących płodu należą: makrosomia, dystocja barkowa, poród przedwczesny, kardiomiopatia, poronienie. Hiperglikemia in utero może po urodzeniu wiązać się z następującymi powikłaniami: hipoglikemia, niedojrzałość płucna, niska masa urodzeniowa, zmiany w rozwoju motorycznym, hiperbilirubinemia, hipokalcemia, hipomagnezemia oraz zwiększone ryzyko wystąpienia otyłości, zespołu metabolicznego oraz cukrzycy typu 2 w przyszłości.

 

Skuteczna diagnostyka, jak i leczenie cukrzycy ciążowej, z uwagi na wyżej wymienione możliwe powikłania, są niezwykle istotne. Wprowadzenie odpowiedniej diety i/lub insulinoterapii pozwala na zmniejszenie ich liczby zarówno u matki, jak i u dziecka. Ważna jest także opieka specjalistyczna nad kobietą z przebytą cukrzycą ciążową po rozwiązaniu. Prawidłowe leczenie cukrzycy ciążowej pozwala na prewencji cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego oraz chorób sercowo-naczyniowych w grupie matek i ich dzieci.

 

Cukrzyca ciążowa rozpoznawana jest po wykonaniu doustnego obciążenia glukozą (75 g) między 24 a 28 tygodniem ciąży, kiedy jeden z wyników obciążenia jest nieprawidłowy.

 

 

DWA TYPY CUKRZYCY CIĄŻOWEJ

Ze względu na sposób leczenia można wyróżnić dwa typy cukrzycy ciążowej:

G1 – nieprawidłowa tolerancja glukozy z normoglikemią przebiegającą w warunkach przestrzegania diety,
G2 – hiperglikemia na czczo lub poposiłkowa mimo stosowania diety; konieczne leczenie dietą i insuliną.

 

W Polsce brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących postępowania dietetycznego u kobiet z cukrzycą ciążową. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w swoich zaleceniach z 2017 roku mówi o następującym leczeniu dietetycznym:

·        „40–50% węglowodanów (ok. 180 g węglowodanów/dobę), w diecie preferowane węglowodany o niskim indeksie glikemicznym;

·        30% białka (1,3 g/kg mc);

·        20–30% tłuszczów (w tym < 10% nasyconych);

·        liczba kalorii zależna od masy ciała, wzrostu, aktywności fizycznej i wieku; średnie dobowe zapotrzebowanie kaloryczne wynosi około 35 kcal na kg należnej masy ciała, czyli 1500–2400 kcal u ciężarnych z prawidłową masą ciała przed ciążą;

·        u pacjentek z nadwagą zaleca się stosowanie diety o kaloryczności 25–30 kcal/kg mc;

·        zbyt duży przyrost masy ciała u ciężarnej z cukrzycą wiąże się z nadmiernym wzrastaniem płodu;

·        zalecany przyrost masy ciała to średnio o 8–12 kg w zależności od wyjściowej masy ciała (od ok. 7 kg dla BMI > 29,0 kg/m2 do 18 kg dla BMI < 19,8 kg/m2);

·        stosowanie sztucznych środków słodzących jest dozwolone, za wyjątkiem sacharyny, która przechodzi przez łożysko, a jej wpływ na płód nie jest do końca znany;

·        zaleca się podawanie preparatów witaminowych ogólnie dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym, zgodnie z zaleceniami obowiązującymi dla wszystkich ciężarnych”8.

 

Niektóre z powyższych zaleceń mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Nie ma rozgraniczenia dla poszczególnych kwasów tłuszczowych. Ponadto zalecane przyrosty masy ciała w czasie ciąży są wartościami zaleceń z 1990 roku. W roku 2014 Institute of Medicine opublikował nowe zalecenia dotyczące przyrostów masy ciała w czasie ciąży.

Nowelizacja Norm Żywienia dla ludności polskiej opracowana w 2012 roku przez Instytut Żywności i Żywienia mówi o normach spożycia makro- i mikroskładników odżywczych dla kobiet w ciąży niepowikłanej. Nie ma wzmianki o ciąży powikłanej cukrzycą ciążową. Również w innych źródłach brak jest takich informacji. Można zatem przyjąć, że zapotrzebowanie energetyczne kobiet ciężarnych z GDM jest takie samo jak zdrowych ciężarnych.

Literatura zagraniczna określa ramy dla żywienia w czasie cukrzycy ciążowej. Bardzo mocno podkreśla się, że postępowanie żywieniowe w cukrzycy ciążowej to kamień węgielny całego leczenia. Brak jest jednak, również za granicą, jasnych wytycznych żywieniowych dotyczących kobiet z cukrzycą ciążową. Mało jest również badań na ten temat, a jeśli są, to ich wyniki nie są jednoznaczne. Ponadto kryteria rozpoznania cukrzycy ciążowej i zalecenia dotyczące samokontroli różnią się od tych w Polsce. Dlatego nie jest łatwo porównywać wyniki badań polskich i zagranicznych.

 

 

POSTĘPOWANIE Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ

Prowadzenie prawidłowego sposobu odżywiania podczas cukrzycy ciążowej jest niezmiernie ważne. Leczenie dietetyczne wraz z aktywnością fizyczną jest pierwszym rodzajem leczenia, jakie jest wprowadzane podczas pierwszej konsultacji lekarskiej. Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA) zaleca zindywidualizowaną konsultację dietetyczną, która ma uwzględniać zwyczaje żywieniowe pacjentki oraz jej upodobania smakowe. Istotne jest również to, aby zaplanowane posiłki były odpowiedzią na obserwowaną w samokontroli glikemię (stężenie glukozy we krwi).

 

Cele leczenia dietetycznego cukrzycy w ciąży:

  1. utrzymanie normoglikemii (prawidłowego stężenia glukozy we krwi),
  2. brak ketonurii (brak w moczu ciał ketonowych),
  3. prawidłowy przyrost masy ciała kobiety w ciąży.

 

ROZPOZNANIE CUKRZYCY CIĄŻOWEJ

Na cukrzycę ciążową zapada jedna na 25 ciężarnych (około 4% wszystkich ciąż). Przyczyny, dla których niektóre kobiety na nią zapadają a inne nie, nie są do końca znane. Istnieją jednak czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo, że zachorujesz na cukrzycę ciążową.

 

 

CZYNNIKI RYZYKA CUKRZYCY CIĄŻOWEJ

·        Ciąża po 35. roku życia

·        W wywiadzie porody dzieci o dużej masie ciała (więcej niż 4000 g)

·        Urodzenie noworodka z wadą rozwojową

·        Zgony wewnątrzmaciczne w wywiadzie

·        Nadciśnienie tętnicze

·        Nadwaga lub otyłość

·        Rodzinny wywiad w kierunku cukrzycy typu 2

·        Rozpoznanie cukrzycy ciążowej w poprzednich ciążach

·        Poprzednie ciąże – wielorództwo

 

Kiedy powinnam przejść testy przesiewowe?

Rozpoznanie cukrzycy ciążowej odbywa się dwustopniowo. Pierwsze badanie odbywa się na początku ciąży. Jest ono przeprowadzane aby upewnić się że nie cierpisz na cukrzycę przedciążową, która nie została wcześniej zdiagnozowana. Drugie badanie odbywa się w trzecim trymestrze ciąży i diagnozuje cukrzycę ciążową.

 

Badanie krwi w pierwszym trymestrze

Jeśli zaszłaś w ciążę, Twój ginekolog na pierwszej wizycie zleci badanie poziomu glukozy we krwi. Jest to rutynowe badanie, które powinna przejść każda ciężarna w pierwszym trymestrze ciąży.

 

Poza grupą ryzyka cukrzycy ciążowej

Jeśli nie jesteś w grupie ryzyka (lista powyżej), to będzie to badanie krwi żylnej na czczo.

 

Wyniki badania krwi na czczo i ich interpretacja

Poniżej 92 mg/dl – Prawidłowy wynik – norma
92 do 125 mg/dl – Nieprawidłowy wynik
Ponad 125 mg/dl – Nieprawidłowy wynik

 

Poniżej 3 scenariusze, zależne od wyników Twoje badania glukozy we krwi:

1.     Jeśli wynik testu na czczo jest prawidłowy, to cukrzycy nie stwierdzono na tym etapie. Lekarz zleci kolejny test w trzecim trymestrze ciąży (między 24 a 28 tygodniem)

2.     Jeśli wynik testu na czczo wykazał wynik między 92 a 125mg/dl, to Twój lekarz zleci dodatkowy test obciążenia glukozą OGTT.

·        Jeśli OGTT potwierdzi nieprawidłową glikemię – zostaje stwierdzona ciążą powikłana cukrzycą.

·        Jeśli OGTT wykaże cukier w normie – nie ma cukrzycy ciążowej, kolejne badanie między 24 a 28 tygodniem ciąży

3.     Jeśli wynik badania na czczo wykazał wynik ponad 125 mg/dl, to lekarz zaleci powtórzenie badania krwi na czczo.

·        Jeśli powtórzone badanie krwi na czczo potwierdzi nieprawidłową glikemię, to również zostaje stwierdzona ciąża powikłana cukrzycą

·        Jeśli powtórzone badanie wykaże glikemię w normie, to nie stwierdzi się cukrzycy, kolejny test między 24 i 18 tygodniem

 

Grupa ryzyka cukrzycy ciążowej

Jeśli znajdujesz się w grupie ryzyka cukrzycy, lekarz od razu zaleci OGTT – doustny test obciążenia glukozą. Interpretacja wyników poniżej.

Jeśli Twoje wyniki nie wykazały cukrzycy ciążowej, ale zauważysz u siebie objawy cukrzycy, jak najszybciej zgłoś się do lekarza prowadzącego ciążę. Lekarz wtedy zaleci dodatkowe badania diagnostyczne, nie czekając na termin kolejnego badania przesiewowego.

 

Badanie w trzecim trymestrze

Jeśli nie zdiagnozowano u Ciebie cukrzycy w pierwszym trymestrze, to teraz lekarz zleci jeszcze jedno badanie – będzie to badanie obciążenia glukozą OGTT. Stanie się tak niezależnie od tego, czy jesteś w grupie ryzyka, czy też nie jesteś. Badanie powinno się odbyć między 24 a 28 tygodniem ciąży.

 

 

 

Rezultaty doustnego testu tolerancji glukozy – OGTT

Dowiedz się więcej jak wygląda doustny test obciążenia glukozą.

Diagnoza cukrzycy ciążowej nastąpi jeśli wyniki testu tolerancji glukozy OGTT spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  mg/dl mmol/l
Badanie na czczo 92 do 125 mg/dl* 5,1 do 6,9 mmol/l*
1h po przyjęciu 75g glukozy Ponad 180 mg/dl Ponad 10,0 mmol/l
2 h po przyjęciu 75g glukozy 153 do 199 mg/dl* 8,5 do 11,0 mmol/l*

 

*Jeśli Twój wynik badania krwi na czczo lub po 2h od obciążenia glukozą wskaże wartości powyżej wskazanych w tabeli, wskazuje to na niezdiagnozowaną cukrzycę przedciążową. W takim przypadku mogą być niezbędne dalsze badania, aby stwierdzić, o jaki rodzaj cukrzycy chodzi.

 

INDEKS GLIKEMICZNY

Pewne produkty przenikają do krwioobiegu szybciej, inne wolniej. Te pierwsze charakteryzują się także tym, że szybko podnoszą poziom cukru we krwi, natomiast te drugie robią to dużo wolniej.

Indeks glikemiczny to klasyfikacja produktów żywnościowych na podstawie tego, jaki wpływ mają na poziom glukozy we krwi w 2-3 godziny po ich spożyciu.

Jeśli dany produkt ma wysoki indeks glikemiczny, oznacza to, że szybko przenika do krwi, a zarazem szybko podnosi stężenie glukozy we krwi. Dla diabetyka ma to ogromne znaczenie. Osoby chore na cukrzycę powinny unikać produktów o wysokim indeksie glikemicznym, a zamiast nich wprowadzić do jadłospisu pokarm, który jest bogaty w węglowodany, ale ma niski indeks glikemiczny. Diabetycy wciąż mają spory wybór i nie muszą rezygnować z produktów zawierających węglowodany, takich jak właśnie pieczywo czy makaron.

 

INDEKS GLIKEMICZNY Tabela wartości do pobrania TUTAJ Bardzo fajny podział na produkty

 

Źródło: TUTAJ

 

Jeśli nie chcesz drukować tabeli wartości glikemicznych to możesz skorzystać z poniższej. To uproszczona tabela indeksów glikemicznych opracowanych przez Michaela Montignaca. Każdy produkt możesz też sprawdzić w wyszukiwarce produktów Szukaj specyficznego indeksu glikemicznego

 

INDEKS GLIKEMICZNY NISKI

Indeks glikemiczny niski czyli poniżej 36, jemy do woli!
Przyprawy suszone – 5
Cebula – 15
Cukinia – 15
Cykoria – 15
Czarna porzeczka – 15
Fasolka szparagowa – 15
Grzyby – 15
Kiełki (fasoli mung, soi) – 15
Kiszona kapusta – 15
Ogórek – 15
Oliwki – 15
Orzechy i migdały – 15
Papryka (czerwona, zielona, żółta) – 15
Por – 15
Seler naciowy – 15
Soja, tofu – 15
Szparagi – 15
Warzywa zielono listne – 15
Bakłażan – 20
Czereśnie – 20
Sok cytrynowy (niesłodzony) – 20
Czekolada gorzka (70% kakao) – 25
Czerwona porzeczka – 25
Owoce jagodowe – 25
Pestki z dyni – 25
Wiśnie – 25
Zielona soczewica – 25
Ciecierzyca gotowana – 30
Czerwona soczewica – 30
Czosnek – 30
Dżem niskosłodzony – 30
Gruszka – 30
Makaron chiński – 30
Mleko sojowe – 30
Morele świeże – 30
Owoce cytrusowe – 30
Pomidory – 30
Twaróg odtłuszczony – 30
Amarantus – 35
Fasola – 35
Brzoskwinie, nektarynki – 35
Dziki ryż – 35
Groszek zielony – 35
Jabłka świeże, duszone, suszone – 35
Jogurt odtłuszczony – 35
Musztarda – 35
Nasiona (siemię lniane, słoneczniki) – 35
Pomidory suszone – 35
Seler surowy (korzeń) – 35
Śliwki – 35
Pieczywo chrupkie – 35

 

INDEKS GLIKEMICZNY ŚREDNI

Indeks glikemiczny średni czyli 37-58, jemy i obserwujemy wynik cukru na glukometrze.
Chleb i makaron razowy – 40
Fasola z puszki – 40
Figi suszone – 40
Kasza gryczana – 40
Makaron al dente – 40
Morele, śliwki suszone – 40
Otręby, płatki owsiane surowe – 40
Sok z marchwi – 40
Ananas (świeży) – 45
Kaszka pęczak – 45
Kokos – 45
Płatki śniadaniowe pełnoziarniste – 45
Ryż brązowy – 45
Soki cytrusowe bez cukru – 45
Winogrona – 45
Zielony groszek z puszki – 45
Żurawina – 45
Chleb orkiszowy – 50
Kiwi – 50
Kuskus – 50
Ryż basmanti – 50
Sok jabłkowy bez cukru – 50
Sok żurawinowy bez cukru – 50
Surimi (paluszki krabowe) – 50
Brzoskwinie z puszki – 55
Ketchup – 55
Musztarda – 55
Nutella – 55
Sok winogronowy bez cukru – 55
Spaghetti (ugotowane na miękko) – 55
Sushi – 55

 

INDEKS GLIKEMICZNY WYSOKI

Indeks glikemiczny wysoki czyli powyżej 58, tych produktów staramy się unikać w cukrzycy ciążowej.

Banany dojrzałe – 60
Kakao słodzone – 60
Kasza manna – 60
Lody słodzone cukrem – 60
Majonez – 60
Melon – 60
Miód – 60
Mleko tłuste – 60
Morele z puszki – 60
Owsianka gotowana – 60
Pizza – 60
Ryż jaśminowy, długoziarnisty – 60
Ananas z puszki – 65
Buraki gotowane – 65
Chleb pełnoziarnisty – 65
Dżem z cukrem – 65
Kukurydza – 65
Batoniki czekoladowe – 65
Muesli z cukrem lub miodem – 65
Rodzynki – 65
Ziemniaki mundurkach – 65
Amarantus dmuchany – 70
Bagietka – 70
Biszkopt – 70
Bułki pszenne – 70
Chipsy – 70
Chleb ryżowy – 70
Cukier – 70
Daktyle suszone – 70
Kasza jęczmienna – 70
Kleik ryżowy – 70
Maca (z białej mąki) – 70
Makaron z białej mąki – 70
Mąka kukurydziana – 70
Napoje gazowane – 70
Rogalik – 70
Ryż krótkoziarnisty – 70
Sucharki – 70
Ziemniaki gotowane – 70
Arbuz, dynia, kabaczek – 75
Bób gotowany – 80
Marchew gotowana – 80
Mąka pszenna – 85
Płatki kukurydziane – 85
Prażona kukurydza – 85
Chleb z białej mąki – 90
Mąka ziemniaczana – 90
Ziemniaki pieczone – 95
Ziemniaki smażone – 95
Skrobia modyfikowana – 100
Piwo – 110

 

 

Dlaczego lepiej wybierać ciemny chleb?

Jasny chleb jest lekkostrawny, choć w niektórych sytuacjach zdrowotnych to ogromny walor dla organizmu, jednak trzeba sobie uświadomić, co to w istocie oznacza. Nasz organizm kromkę białego chleba trawi błyskawicznie, a zawarta w nim skrobia szybko rozkładana jest do glukozy.

Po chwili w dużych ilościach glukoza zaczyna pojawiać się w krwioobiegu. Organizm jest wtedy „pod dużym wpływem” cukru i w odpowiedzi trzustka wydziela spore dawki insuliny. Insulina hamuje proces spalania tłuszczu i niestety potęguje jego magazynowanie.

 

 

PSYCHODIETETYKA

Cukrzyca ciążowa wymaga zmian w diecie. Jeśli do tej pory zwracałaś uwagę na to, co jesz i masz we krwi te tzw. „dobre nawyki żywieniowe” z pewnością nie masz większych problemów przy wymaganiach dietetycznych dotyczących cukrzycy ciążowej. A co, jeśli jadłaś większość tego, co kusi na sklepowych półkach, nie zastanawiając się nad składem, zawartością mikro i makroskładników? Myślisz sobie, że trzeba zacząć dietę, zagryźć zęby i przetrwać ten czas? Chcąc chronić zdrowie swoje oraz dziecka z pewnością nie rozważasz innej opcji. I słusznie, ale czy zmiana nawyków żywieniowych w tym okresie musi być drastyczna? Co, jeśli nie uda Ci się spełnić oczekiwań lekarza? Co, jeśli cukier przekroczy normę? Co pomyślisz? Jak się zachowasz i jak wysoko postawisz sobie poprzeczkę?

Każda z nas jest inna, nie tylko pod względem parametrów zdrowotnych, ale psychiki. Jedna zmiana żywieniowa potrafi trwać od 3 miesięcy do 3 lat. Czy masz tyle czasu? Jak ma się dieta kobiety ciężarnej z cukrzycą ciążową do tych newsów? Dobrze, tylko podejdź do tego z głową. Oczekujesz od siebie co raz więcej, w każdej dziedzinie życia. Chcesz być idealna, jednocześnie zapominając o sobie. Być może Ty i Twój organizm łatwo zaakceptujecie zmiany, bo w końcu to pozytywny i dobry krok ku zdrowiu. Przygotuję Cię na coś, bo nawet ta minimalna zmiana na Twoją korzyść, może przynieść Ci uczucie dyskomfortu, ale to nic złego. Dlaczego? Jest po prostu inna i różna, od tego, co było do tej pory.

Nic złego w tym, że czujesz pokusy, ani też w tym, że zdarzy Ci się wyjść poza ścisłe ramy diety, bo przecież Ty najlepiej znasz swój organizm. Oczywiście,  nie usprawiedliwiam jedzenia słodyczy kilogramami, ale piszę o schematach i przyzwyczajeniach, które rządzą naszymi ciałami i umysłami. Nie miej wyrzutów sumienia, jeśli plan wykonasz w 80%, bo to ogromny sukces w tak krótkim czasie! A zmiany, które zafundowałaś swojemu organizmowi oraz dziecku są w 100%  zauważalne i mierzalne, więc możesz być z siebie dumna za każdym razem, kiedy wdrażasz elementy zdrowej diety do swojego stylu życia.

 

 

Agnieszka Gawlicka o sobie

Przede wszystkim jestem mamą Helenki, ale też dyplomowanym psychologiem żywienia i dietetykiem klinicznym. Uwielbiam połączenie tych dwóch. Od jedzenia zależne jest wszystko, dlatego pasjonuje mnie, jak myślą o nim inni oraz jak niebezpiecznie potrafi zawładnąć ciałem czy umysłem. Jako dietetyk kliniczny zajmuję się żywieniem osób zdrowych oraz chorych. Nie boję się powiedzieć, że wszystkie jednostki chorobowe wymagają wsparcia dietetycznego, bo prawidłowe odżywienie organizmu to klucz do sukcesu. Dieta może być wsparciem w chorobie, ale nigdy nie powinna wypierać medycyny. Zajmuję się jedzeniem w każdej postaci, prowadzę też pierwszą w swoim mieście śniadaniownię. Prywatnie jestem posiadaczką niezliczonej ilości par butów, kocham spontaniczne podróże oraz pozytywne podejście do życia.

Mgr Agnieszka Gawlicka
dietetyk kliniczny, psycholog żywienia
ul. Wolności 6 Leszno oraz ul. Wrocławska 50b (Willa Uroda) Jarocin
tel. 725 124 233 www.dietetykamedyczna.com

W Gabinecie Dietetyki Medycznej i Psychodietetyki zajmuje się:

– odchudzaniem,
– terapią psychodietetyczną,
– zdrowym odżywianiem,
– żywieniem w alergii pokarmowej,
– żywieniem w sporcie,
– żywieniem kobiet w ciąży i karmiących,
– żywieniem dzieci,
– żywieniem w chorobach dietozależnych,
– warsztatami i szkoleniami dietetycznymi,
– zaburzeniami związanymi z jedzeniem.

 

Dziękuję za Aga za rozmowę! A Was zapraszam na bloga Agi www.RodzinneOkruszki.pl oraz na Instagram instagram.com/rodzinneokruszki/

 

KONKURS: INDYWIDUALNA DIETA DLA CIEBIE

Mamy razem z Agą przygotowaną niespodziankę dla Was. Kto chce wygrać indywidualną dietę dopasowaną do Twoich potrzeb z odpowiednią ilością kalorii i jadłospisem na 7 dni?

Jeśli jesteś w ciąży, po ciąży, planujesz ciążę, masz cukrzycę ciążową lub nie, chcesz schudnąć lub przybrać na wadze lub po prostu chcesz rozpocząć nowy etap w swoim życiu – odpowiedź na pytanie:

CO DIETA ZMIENI W TWOIM ŻYCIU?

 

Agnieszka spośród wszystkich odpowiedzi pod tym wpisem na blogu wybierze jedną osobę, dla której sporządzi indywidualną dietę. Czekamy na komentarze do 22-10-2018! Wyniki zostaną ogłoszone tutaj pod tym wpisem najpóźniej 24-10-2018.

 

 

Polecam Wam również artykuł o cukrzycy ciążowej u Mamyginekolog mamaginekolog.pl/cukrzyca-ciazowa/

 

 

Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach pod wpisem w temacie cukrzycy ciążowej. Jeśli tak samo jak ja, przechodzisz cukrzycę w ciąży, koniecznie daj znać: w jaki sposób dowiedziałaś się o swojej cukrzycy, jak sobie z nią radzisz oraz jak czujesz się w ciąży? Dajmy wsparcie innym słodkim mamom, które być może szukają informacji na temat cukrzycy w ciąży. Wiem, że nie jestem sama – Ty też nie. Razem będzie nam raźniej 🙂

 

 

ROZWIĄZANIE KONKURSU

 

Dietę dostosowaną specjalnie do swoich potrzeb otrzymuje Monika Brzózka. GRATULUJEMY!

Co dieta zmieni w moim życiu? Bardzo wiele. ?Jestem w mojej pierwszej ciąży i również mam zdiagnozowaną cukrzycę.? Ciąża jest zagrożona, nie mogę funkcjonować tak jak dotychczas (nakaz leżenia!), przez co przybieram na wadze, a nie powinnam. Jak wiadomo ruch pomaga spalać cukry, lecz w moim przypadku jest to niemożliwe. ?Drugą sprawa jest traktowanie po macoszemu diety kobiet z cukrzyca ciążowa. Co druga osoba uważa, że wystarczy ograniczyć słodycze i koniec. Ja swoją dietę na dzień dzisiejszy testuje metoda prób i błędów. Okazuje się, że niekoniecznie produkty zalecane nie podnoszą mi cukru. ?Jest to męczące. Moja dieta jest bardzo monotonna, jem w kółko to samo, bo boję się że cukier po innych produktach będzie ogromny. ?Myślę, że profesjonalna dieta pomogłaby mi przełamać strach. Jem teraz dla dwojga i chciałabym, alby mój synek dostawał ode mnie to co najlepsze. Minęła by ta monotonia i w końcu bym wiedziała co konkretnie mogę jeść. ? pozdrawiam?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.